استخدام کمک آشپز و کارگر ساده

استخدام کمک آشپز و کارگر ساده

کمک آشپز ماهرو کارگرساده جهت کارتهیه غذا محدوده غرب تهران - .

09016102044 , 44716636