استخدام راننده نیسان و کامیونت و کارگر انبار

استخدام راننده نیسان و کامیونت و کارگر انبار

شرکت دنیای شیرین به تعدادی راننده و کارگر انبار نیازمند است جوان،فعال محل کار:کیلومتر ۱۲ جاده قدیم .

09124734197 , , 02144907331