کارگر ساده با6میلیون حقوق جهت جوشکاری

کارگر ساده با6میلیون حقوق جهت جوشکاری

4نفرکارگرساده جوشکاری ** در شهرک صنعتی شمس آباد ** با حداقل 6 میلیون دریافتی شماره واتساپ : .

09109293590