استخدام آشپز و کمک آشپز

استخدام آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز برای رستوران تمام وقت باجای‌خواب در محیطی سالم در شهریار نیازمندیم .

09029504122