استخدام خدماتی

استخدام خدماتی

نیروی خدماتی جهت دفتر مدیر عامل با ظاهر و پوشش کاملا آراسته ( پوشش کت و شلوار الزامی می باشد ) و گواهی آموزشی الزامی است مدرک تحصیلی حداقل دیپلم .

88601024