استخدام کارگرسوپرمارکت/یوسف آباد

استخدام کارگرسوپرمارکت/یوسف آباد

کارگرماهر و نیمه ماهر باسابقه کار در سوپرمارکت باجای خواب و غذا سن تا 34 سال یوسف آباد و .

09373867081 , 09124026253