کارشناس بهداشت محیط - محیط زیست (آقا)

کارشناس بهداشت محیط - محیط زیست (آقا)

آزمایشگاه معتمد محیط زیست نیازمند کارشناس بهداشت محیط - محیط زیست (آقا) تمام وقت با بیمه و حقوق مکفی. ارسال رزومه به: tehran.environment@gmail.com .

2021tehran.environment2021@gmail.com