استخدام  حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

شرکت معتبر بازرگانی به یک حسابدار خانم با حداقل 3 سال سابقه کار و آشنا excel حداکثر 38 سال سن در محدوده آرژانتین نیازمند است. .

md@parhamtrading.com