منشی خانم - پاره وقت

منشی خانم - پاره وقت

منشی خانم - پاره وقت آشنا به کامپیوتر و OFFICE و امور اداری - محل کار:جردن - .

88652117 , 88881219