استخدام خیاط مزدی دوز شلوار زنانه

استخدام خیاط مزدی دوز شلوار زنانه

تعدادی مزدی دوز شلوار پارچه ای زنانه نیازمندیم .

86085121 , 09128840911