مدیر کنترل کیفیت

مدیر کنترل کیفیت

مدیر کنترل کیفیت جهت کارخانه صنعتی حداقل 5سال سابقه مرتبط ( منطقه رباط کریم) شهرک صنعتی نصیرآباد ارسال رزومه به : .

resume.dar.ex@gmail.com