استخدام کارگر خدمات

استخدام کارگر خدمات

کارگر خدمات جهت آزمایشگاه تشخیص طبی به صورت پاره وقت ( اسلامشهر ) .

09121491207