استخدام آشپز و کارگر ساده

استخدام آشپز و کارگر ساده

تعدادی آشپز و کارگر ساده جهت کار در رستوران نیازمندیم ( اسلامشهر - واوان ) .

09126878271