استخدام چرخکار ماهر

استخدام چرخکار ماهر

تعدادی چرخکار ماهر آقا یا خانم برای تولیدی تریکو نیازمندیم(محدوده منوچهری) .

09123086266