استخدام کارمند

استخدام کارمند

یک شرکت معتبر مهندسی برق به یک نفر خانم با مدرک کارشناسی مدیریت آشنا به WORD و EXCELL و شبکه های اجتماعی در محدوده میدان فردوسی نیازمند میباشد (داخلی171) .

66753115