استخدام زیگزاگ دوز

استخدام زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر آقا یا خانم برای تولیدی تریکو نیازمندیم(محدوده منوچهری) .

09123086266