استخدام نیروی تاسیساتی

استخدام نیروی تاسیساتی

به یکنفر نیروی تاسیسات آشنا به لوله کشی ، برقکاری نیازمندیم محدوده تهرانسر .

09124097616