استخدام پذیرشگر رادیولوژی

استخدام پذیرشگر رادیولوژی

تصویربرداری پزشکی شبانه. وزی کوثرشهریار نیازمند نیروی مجرب جهت پذیرش رادیولوژی می‌باشد. .

09027039858 , , 02154067