دستیار چاپ دیجیتال مسلط به فوتوشاپ

دستیار چاپ دیجیتال مسلط به فوتوشاپ

در مجموعه تخصصی چاپ به یک نیروی جوان آقا،دستیار دستگاه چاپ دیجیتال نیازمندیم تسلط به فوتوشاپ زرنگ و کاری *در صورت داشتن سابقه کار الویت در نظر گرفته می شود * .

09121970680 , ,