2 نفر فروشنده‌‎ و کارگرساده‌ آقا

2 نفر فروشنده‌‎ و کارگرساده‌ آقا

2 نفر فروشنده‌‎ و کارگرساده‌ آقا جهت‌ کار درفروشگاه کتونی (سن 20 تا35) چهارراه‌استانبول ، پاساژ کویتیها .

09192802081