تکنسین برق یا مکانیک

تکنسین برق یا مکانیک

2نفرتکنسین‌آقا حداکثر 34سال با مدرک فنی برق یا مکانیک جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی ( محدوده گیشا ) تلفن تماس : -داخلی 102 رزومه واتس آپ .

88241504 , 09123409756