کارگرساده آبمیوه بستنی

کارگرساده آبمیوه بستنی

جذب نیروی کار در آبمیوه بستنی ، سوئیت بار ساده و مجرب زیر 24 سال جای خواب ناهار و شام نیازمندیم .

09121836503