استخدام نفر DCC (ارسال و دریافت ایمیل و ارشیو بندی فایل ها)

استخدام نفر DCC (ارسال و دریافت ایمیل و ارشیو بندی فایل ها)

ارسال و دریافت ایمیل و ارشیو بندی فایل ها (در کل کار سختی نیست) نیاز به سابقه کار نیست. میدان پونک- روبه روی ایستگاه BTR پونک .

09353756997 , ,