استخدام کباب زن و تخته کار کبابی

استخدام کباب زن و تخته کار کبابی

تعدادی کباب زن تخته کار و کارگرساده جهت کبابی نیازمندیم تمای تا یکهفته محدوده انقلاب .

09194449532