استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخدام نیـرو (آقا) حقوق ماهیانه 8 میلیون دسترسی عالی به مترو و BRT محـدود (واحدی) .

09930409656