استخدام کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی

استخدام کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی

استخدام خانم و آقا جهت واحد پذیرش با سابقه کار در پذیرش بیمارستان ارسال رزومه به واتساپ .

09337979760