استخدام خانم در شرکت معتبر

استخدام خانم در شرکت معتبر

یک شرکت معتبر بازرگانی قطعات خودرو حوالی شهر قدس به تعدادی کارگر ساده حداکثرسن 35‌ با حقوق ثابت ،نهار،بیمه تکمیلی ،بیمه تامین اجتماعی نیاز دارد تلفن .

02146076706