به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز و وسط کار جهت کار در تولیدی **(تسویه نقدی هفتگی)** .

09197854965