استخدام مدیر انبار

استخدام مدیر انبار

_ دارای یکی از گرایشات مهندسی صنایع - مالی - لجستیک - زنجیره تامین گرایش انبار _ تسلط کامل به مباحث مدیریت بهره وری انبار و لجستیک _ داشتن سابقه مدیریت و سرپرستی انبار در واحدهای مشابه و مرتبط حداقل6سال و قابل استعلام _ مسلط به امور انبارداری و کنترل موجودی _ مسئولیت کنترل اطلاعات کالاهای برگشتی و بازخورد آن در قالب گزارشات مربوطه _ تسلط کامل به فرایندهای انبارگردانی سالیانه _ تسلط کامل به استانداردهای کیفی انبار _ کنترل دوره ای کالا در انبار و اطمینان از حفظ کیفیت کالا در انبار _ داشتن اخلاق حرفه ای مدیریت و توانایی مدیریت پرسنل _ توانایی حل تعارضات واحد سازمانی _ توانایی حل مسئله و کارگروهی - تسلط کامل بر کلیه فرایندهای QCوQA .

, info@wersi.ir ,