استخدام کارگر تولیدی

استخدام کارگر تولیدی

کارگر ساده آقا جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم حقوق خوب + بیمه (تماس تا یکهفته ) .

88920921 , 88920920