استخدام کمک حسابدار

استخدام کمک حسابدار

کمک حسابدار خانم مسلط به زبان انگلیسی آشنا به نرم افزار حسابداری شایگان جهت کار در محیط اداری - ونک .

accountant@spmarineco.com