استخدام تعدادی زیگزاک خانم

استخدام تعدادی زیگزاک خانم

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم و وسط کار خانم جهت تولیدی تریکو بچه گانه نیازمندیم .

66979544 , 66418201