استخدام دیپلم فنی

استخدام دیپلم فنی

یکنفر حداقل دیپلم فنی دارای گواهینامه موتورسیکلت جهت کار در شرکت آسانسور ـ .

09124033828 , 09128954624