استخدام کباب پز - نیروی ساده

استخدام کباب پز - نیروی ساده

کباب‌پز/نیروی ساده(تجریش) زیر 30 سال/حقوق/غذا/خوابگاه/بیمه با شماره .

09195800073 , 22708893