استخدام تعدادی چرخکار ماهر ( آقا )

استخدام تعدادی چرخکار ماهر ( آقا )

به تعدادی چرخکارماهر مانتو مجلسی ـ باجای خواب دستمزد عالی تسویه نقدی هفتگی سن تا 40سال ( محدوده هفت تیر ) تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع .

09128712500