استخدام نیروی خدمات خانم در سالن زیبائی

استخدام نیروی خدمات خانم در سالن زیبائی

# نیروی خدمات خانم # + با سابقه و موجه * جهت کار در سالن زیبائی * نیازمندیم ( محدوده فرمانیه ) .

09109255611