استخدام تکنسین اتاق عمل /متخصص بیهوشی

استخدام تکنسین اتاق عمل /متخصص بیهوشی

مرکز جراحی فوق تخصصی نوین دیدگان در نظر دارد تعدادی تکنسین اتاق عمل و تکنسین بیهوشی بصورت فول تایم استخدام نماید.شماره تماس از ساعت 9 الی 14 .

88551466