انباردار آقا مسلط به کامپیوتر و سیستم انبارداری

انباردار آقا مسلط به کامپیوتر و سیستم انبارداری

انباردار آقا مسلط به کامپیوتر و سیستم انبارداری سپیدار با سابقه حداقل 5 سال انبارداری رده سنی 30 تا 35 سال ساکن و مقیم در شهر پاکدشت با ضامن معتبر با حقوق و مزایای مکفی در اسرع وقت استخدام می نماید. : .

77736485 , 09129571477OFFICE@MPSCO.ORG