استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

حسابدار با حداقل 3سال سابقه کار مسلط به امور حسابداری پروژه ها و پیمانکاری .

msa.office00@gmail.com