استخدام نیروی خدماتی آقا

استخدام نیروی خدماتی آقا

نیروی خدماتی آقا سن تا 45 سال، مرتب و منظم حقوق وزارت کار+بیمه از روز اول سیدخندان داخلی301 .

88516870