استخدام پرسنل رستوران

استخدام پرسنل رستوران

گارسون - وسط کار ظرفشوی‎ و آشپز شیفت‎ شب شعبه اندرزگو با بیمه‎ و بیمه‎ تکمیلی‎ ، جای‎ خواب صبحانه و ناهار .

33138603 , 09121890118