کارگر ساده آقا با بیمه

کارگر ساده آقا با بیمه

کارگر ساده‌آقابا حقوق ‌مکفی‌ و بیمه ، ترجیحازیر30سال محدوده اسلامشهر - چهاردانگه .

55270900