استخدام منشی اداری دفتری

استخدام منشی اداری دفتری

منشی خانم مسلط بهword و Excelو اموراداری‌روابط عمومی‌قوی (ونک) ارسال رزومه به ایمیل : .

Hr@dsc-co.ir