استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

استخدام نیروی خدماتی با بیمه، عیدی و سنوات در یک شرکت معتبر در خیابان آفریقا مسلط به امور نظافت و پذیرایی با رعایت اصول بهداشتی حداقل دو سال سابقه کار نظافت ظاهر آراسته دارای ضامن معتبر تلفن تماس: داخلی 105 .

88787912 , 09211839890