اپراتور برنامه نویس فرز CNC

اپراتور برنامه نویس فرز CNC

به یک اپراتور فرز cnc ماهر با حداقل 4 سال سابقه کار نیازمندیم احتشامی .

09121862162