استخدام کارگر ماهر مبلساز در شرکت یاتاش

استخدام کارگر ماهر مبلساز در شرکت یاتاش

استخدام کارگر ماهر مبلساز در شرکت یاتاش ایمیل : رزومه - - 021 داخلی 805 .

09018380386 , 25923HR@yatash.ir