کمک آشپز

کمک آشپز

کمک آشپز پایه حقوق 6 م +بیمه +غذا جای‌خواب(محدوده‌ پیچ‌ شمیران) و .

77504777 , 77536018