استخدام قالبساز و کمک قالبساز

استخدام قالبساز و کمک قالبساز

شرکت تولیدقطعات خودرو واقع در رباط کریم ماشینکار فرز CNC در واحد قالبسازی پلاستیک تماس: .

09125657628