بازاریاب مواد غذایی و کشاورزی

بازاریاب مواد غذایی و کشاورزی

بازاریاب مسلط به جوابگویی تلفن خریدوفروش‌محصولات کشاورزی آشنا به شبکه های مجازی وفتوشاپ .

26293470 , 09199693537