استخدام خیاط زیگزال دوز

استخدام خیاط زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم باحقوق مکفی و بیمه حوالی متروسعدی ـ .

09128891006 , 33993581